Sparen

Let op: ons spaarsyteem is een nieuwe feature. Hieraan kunnen nog geen rechten ontleend worden. Enkel dat AAAndacht-points pas vanaf 29 april 2020 toegewezen worden. Alle voorgaande bestellingen vallen buiten het AAAndacht-points spaarprogramma. AAAndacht-points verkregen door bestellingen die niet geplaatst zijn op https://www.aaandacht.nl worden periodiek verwijdert.